Informacje
 

Zapraszamy uczniów technikum mechanicznego do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu
pt.
Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej."

Projekt jest realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Projekt skierowany jest do 32 uczniów  II i III klasy Powiatowego Zespołu Szkół
w Chmielniku, kształcących w zawodach technik  mechanik, technik informatyk.

I grupa uczniów  (tj. 16 osób) - z technikum mechanicznego
od
02.07.2018 do 27.07.2018  będzie odbywać staż w angielskich przedsiębiorstwach mechanicznych w miejscowości Portsmouth.

 

Formularze zgłoszeniowe można składać od 08.01.2018r. do 19.01.2018r.
do koordynatora projektu p. Roberta Gajka.

 

Formularze zgłoszeniowe można pobierać z sekretariatu Powiatowego Zespołu Szkół
w Chmielniku, oraz ze strony internetowej szkoły.

 

Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu który jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.

 

Przygotowała:

Milena Jarek-Kwiecień

,, Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej”

  Numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036038

Biuro projektu: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, 
ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik tel./fax: 413542894
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www: mobilnosci.zs3chmielnik.pl

 

 

 

"DOBRE DOŚWIADCZENIA ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY KROKIEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO"  

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-023724

Realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Budżet projektu  449 024,43zł
Realizacja projektu – od 01.11.2016 – do 30.06.2018
Beneficjenci
 – 40 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku

Cel projektu
 – podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, uzyskanie dokumentu Europass Mobilność, nabycie doświadczenia zawodowego w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych, poznanie standardów panujących na włoskim rynku pracy, zwiększanie szans zatrudnienia na regionalnym i europejskim rynku pracy.

Korzyści:

– realizacja praktyk zawodowych w Rimini we Włoszech przez okres 4 tygodni

– udział w zajęciach z przygotowania językowego ( język włoski), w zajęciach z przygotowania kulturowego oraz w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych
– otrzymanie kieszonkowego na wyjazd w wysokości ok. 3000 zł

– udział w wycieczkach kulturowych ( San Marino, Wenecja)

– uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych u Włoskiego pracodawcy

– uzyskanie dokumentu Europass Mobilność, który jest honorowany przez wszystkie kraje UE


PROJEKT - DOBRE DOŚWIADCZENIA ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY KROKIEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO

Zapraszamy uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu pt.
,, Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego"

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” .

Projekt skierowany jest do 40 uczniów  II i III klasy Zespołu Szkół Nr 3 
w Chmielniku, kształcących w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa.

I grupa uczniów  (tj. 20 osób) - z technikum hotelarskiego oraz z technikum żywienia i usług gastronomicznych od 29.04.2017r. – do 28.05.2017r. będzie odbywać staż we włoskich hotelach oraz zakładach gastronomicznych w miejscowości Rimini.

 Formularze zgłoszeniowe można składać od 01.12..2016r. do 15.12.2016r. do koordynatora projektu p. Mileny Jarek-Kwiecień.

 Formularze zgłoszeniowe można pobierać z sekretariatu Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, oraz ze strony internetowej szkoły. Dokumenty projektowe w zakładce Dokumenty projektowe.

 Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu który jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej ZS Nr 3.

 Przygotowała:

Milena Jarek-Kwiecień