Informacje

PROJEKT - DOBRE DOŚWIADCZENIA ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY KROKIEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO

Zapraszamy uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu pt.
,, Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego"

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” .

Projekt skierowany jest do 40 uczniów  II i III klasy Zespołu Szkół Nr 3 
w Chmielniku, kształcących w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa.

I grupa uczniów  (tj. 20 osób) - z technikum hotelarskiego oraz z technikum żywienia i usług gastronomicznych od 29.04.2017r. – do 28.05.2017r. będzie odbywać staż we włoskich hotelach oraz zakładach gastronomicznych w miejscowości Rimini.

 Formularze zgłoszeniowe można składać od 01.12..2016r. do 15.12.2016r. do koordynatora projektu p. Mileny Jarek-Kwiecień.

 Formularze zgłoszeniowe można pobierać z sekretariatu Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, oraz ze strony internetowej szkoły. Dokumenty projektowe w zakładce Dokumenty projektowe.

 Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu który jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej ZS Nr 3.

 Przygotowała:

Milena Jarek-Kwiecień