Informacje

 

"DOBRE DOŚWIADCZENIA ZDOBYTE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY KROKIEM DO SUKCESU ZAWODOWEGO"  

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-023724

Realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Budżet projektu  449 024,43zł
Realizacja projektu – od 01.11.2016 – do 30.06.2018
Beneficjenci
 – 40 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku

Cel projektu
 – podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, uzyskanie dokumentu Europass Mobilność, nabycie doświadczenia zawodowego w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych, poznanie standardów panujących na włoskim rynku pracy, zwiększanie szans zatrudnienia na regionalnym i europejskim rynku pracy.

Korzyści:

– realizacja praktyk zawodowych w Rimini we Włoszech przez okres 4 tygodni

– udział w zajęciach z przygotowania językowego ( język włoski), w zajęciach z przygotowania kulturowego oraz w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych
– otrzymanie kieszonkowego na wyjazd w wysokości ok. 3000 zł

– udział w wycieczkach kulturowych ( San Marino, Wenecja)

– uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych u Włoskiego pracodawcy

– uzyskanie dokumentu Europass Mobilność, który jest honorowany przez wszystkie kraje UE